مجله تایم با انتشار تصویری از سه زن، زنان ایران را قهرمانان سال و زلنسکی را قهرمان سال معرفی کرد

مجله تایم با انتشار تصویری از سه زن، زنان ایران را قهرمانان سال و زلنسکی را قهرمان سال معرفی کرد

مجله تایم با انتشار تصویری از سه زن، زنان ایران را قهرمانان سال و زلنسکی را قهرمان سال معرفی کرد

دکمه بازگشت به بالا