جو بایدن ضمن تاکید برای حمایت از اعتراضات ایران گفت از این بیداری در ایران «حیرت‌زده» هستم

جو بایدن ضمن تاکید برای حمایت از اعتراضات ایران گفت از این بیداری در ایران «حیرت‌زده» هستم

جو بایدن ضمن تاکید برای حمایت از اعتراضات ایران گفت از این بیداری در ایران «حیرت‌زده» هستم

دکمه بازگشت به بالا