جو بایدن بر کاهش نفت خریداری ‌شده از ایران با توجه به عرضه کافی در سطح جهانی تأکید کرد

جو بایدن بر کاهش نفت خریداری ‌شده از ایران با توجه به عرضه کافی در سطح جهانی تأکید کرد

جو بایدن بر کاهش نفت خریداری ‌شده از ایران با توجه به عرضه کافی در سطح جهانی تأکید کرد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا