نمایندگان پارلمان کانادا یک بار دیگر خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی کانادا شدند

نمایندگان پارلمان کانادا یک بار دیگر خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی کانادا شدند

نمایندگان پارلمان کانادا یک بار دیگر خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی کانادا شدند

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!