پارلمان کانادا با تصویب طرحی خواستار اخراج ایران از کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل شد

پارلمان کانادا با تصویب طرحی خواستار اخراج ایران از کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل شد

پارلمان کانادا با تصویب طرحی خواستار اخراج ایران از کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل شد

دکمه بازگشت به بالا