کنگره حزب کمونیست چین به زودی شی جین پینگ را به عنوان رئیس جمهور مادام العمر معرفی می‌کند

کنگره حزب کمونیست چین به زودی شی جین پینگ را به عنوان رئیس جمهور مادام العمر معرفی می‌کند

کنگره حزب کمونیست چین به زودی شی جین پینگ را به عنوان رئیس جمهور مادام العمر معرفی می‌کند

دکمه بازگشت به بالا