از تهران تا کرج شیراز، سقز، بوکان و سنندج روز چهارشنبه اعتراضات گسترده مردمی برگزار کردند

از تهران تا کرج شیراز، سقز، بوکان و سنندج روز چهارشنبه اعتراضات گسترده مردمی برگزار کردند

از تهران تا کرج شیراز، سقز، بوکان و سنندج روز چهارشنبه اعتراضات گسترده مردمی برگزار کردند

دکمه بازگشت به بالا