ایالات متحده آمریکا قصد دارد چندین سیستم دفاع هوایی هاوک را به اوکراین ارسال کند

ایالات متحده آمریکا قصد دارد چندین سیستم دفاع هوایی هاوک را به اوکراین ارسال کند

ایالات متحده آمریکا قصد دارد چندین سیستم دفاع هوایی هاوک را به اوکراین ارسال کند

دکمه بازگشت به بالا