مردم زاهدان با گذشت سه هفته از «جمعه خونین زاهدان» امروز دوباره پس از نماز جمعه در خیابان‌ها تظاهرات کردند

مردم زاهدان با گذشت سه هفته از «جمعه خونین زاهدان» امروز دوباره پس از نماز جمعه در خیابان‌ها تظاهرات کردند

مردم زاهدان با گذشت سه هفته از «جمعه خونین زاهدان» امروز دوباره پس از نماز جمعه در خیابان‌ها تظاهرات کردند

دکمه بازگشت به بالا