پایگاه عقاب ۴۴ میزبان سوخو-۳۵ جنگنده‌های روسی خواهند شد: نیویورک تایمز

پایگاه عقاب ۴۴ میزبان سوخو-۳۵ جنگنده‌های روسی خواهند شد: نیویورک تایمز

پایگاه عقاب ۴۴ میزبان سوخو-۳۵ جنگنده‌های روسی خواهند شد: نیویورک تایمز

دکمه بازگشت به بالا