یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع به جرم کفر و توهین به مقدسات توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعدام شدند

یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع به جرم کفر و توهین به مقدسات توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعدام شدند

یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع به جرم کفر و توهین به مقدسات توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعدام شدند

دکمه بازگشت به بالا