آتش سوزی زندان اوین منجر به کشته شدن دست‌کم چهار نفر و  جراحت ۶۱ نفر دیگر شد

آتش سوزی زندان اوین منجر به کشته شدن دست‌کم چهار نفر و  جراحت ۶۱ نفر دیگر شد

آتش سوزی زندان اوین منجر به کشته شدن دست‌کم چهار نفر و  جراحت ۶۱ نفر دیگر شد

دکمه بازگشت به بالا