جمهوری اسلامی به هواپیماهای نیروی دریایی آمریکا در دریای عمان در مرز ایران هشدار داده است

جمهوری اسلامی به هواپیماهای نیروی دریایی آمریکا در دریای عمان در مرز ایران هشدار داده است

جمهوری اسلامی به هواپیماهای نیروی دریایی آمریکا در دریای عمان در مرز ایران هشدار داده است

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!