نهادهای حقوق بشری از کشته شدن دست کم ۷۶ نفر از معترضان در ایران خبر دادند

نهادهای حقوق بشری از کشته شدن دست کم 76 نفر از معترضان در ایران خبر دادند

نهادهای حقوق بشری از کشته شدن دست کم ۷۶ نفر از معترضان در ایران خبر دادند

دکمه بازگشت به بالا