ریال ایران مقابل دلار آمریکا در میان اعتراضات و تحریم‌ها به پایین ترین حد خود رسید

ریال ایران مقابل دلار آمریکا در میان اعتراضات و تحریم‌ها به پایین ترین حد خود رسید

ریال ایران مقابل دلار آمریکا در میان اعتراضات و تحریم‌ها به پایین ترین حد خود رسید

دکمه بازگشت به بالا