نتانیاهو: پایان دادن به جنگ به عنوان بخشی از توافق، حماس را به عنوان تهدیدی برای اسرائیل نگه می دارد

نتانیاهو: پایان دادن به جنگ به عنوان بخشی از توافق، حماس را به عنوان تهدیدی برای اسرائیل نگه می دارد

نتانیاهو: پایان دادن به جنگ به عنوان بخشی از توافق، حماس را به عنوان تهدیدی برای اسرائیل نگه می دارد

دکمه بازگشت به بالا