فیلم عنکبوت مقدس به عنوان نماینده دانمارک در رقابت های جوایز اسکار ۲۰۲۳ شرکت خواهد کرد

فیلم عنکبوت مقدس به عنوان نماینده دانمارک در رقابت های جوایز اسکار 2023 شرکت خواهد کرد

فیلم عنکبوت مقدس به عنوان نماینده دانمارک در رقابت های جوایز اسکار ۲۰۲۳ شرکت خواهد کرد

دکمه بازگشت به بالا