زلنسکی گفت ایران دروغ می گوید که تنها تعداد معدودی پهپاد را «ماه‌ها قبل از جنگ اوکراین» به روسیه ارسال کرده است

زلنسکی گفت ایران دروغ می گوید که تنها تعداد معدودی پهپاد را «ماه‌ها قبل از جنگ اوکراین» به روسیه ارسال کرده است

زلنسکی گفت ایران دروغ می گوید که تنها تعداد معدودی پهپاد را «ماه‌ها قبل از جنگ اوکراین» به روسیه ارسال کرده است

دکمه بازگشت به بالا