حمله ماموران امنیتی به هنرستان دخترانه صدر در تهران منجر به تجمع والدین مقابل این مرکز آموزشی شد

حمله ماموران امنیتی به هنرستان دخترانه صدر در تهران منجر به تجمع والدین مقابل این مرکز آموزشی شد

حمله ماموران امنیتی به هنرستان دخترانه صدر در تهران منجر به تجمع والدین مقابل این مرکز آموزشی شد

دکمه بازگشت به بالا