عفو بین‌الملل: بیش از ۱۰ نفر از جمله چند کودک در جریان اعتراضات روز جمعه در سیستان و بلوچستان کشته شدند

عفو بین‌الملل: بیش از 10 نفر از جمله چند کودک در جریان اعتراضات روز جمعه در سیستان و بلوچستان کشته شدند

عفو بین‌الملل: بیش از ۱۰ نفر از جمله چند کودک در جریان اعتراضات روز جمعه در سیستان و بلوچستان کشته شدند

دکمه بازگشت به بالا