رویترز: یک مقام اوکراینی خواستار «از بین بردن» کارخانه‌های اسلحه سازی ایران شد

رویترز: یک مقام اوکراینی خواستار «از بین بردن» کارخانه‌های اسلحه سازی ایران شد

رویترز: یک مقام اوکراینی خواستار «از بین بردن» کارخانه‌های اسلحه سازی ایران شد

دکمه بازگشت به بالا