طبق مشاهدات آمریکا، روسیه به دنبال جذب «بیش از ۶۰،۰۰۰ سرباز» است

طبق مشاهدات آمریکا، روسیه به دنبال جذب «بیش از 60،000 سرباز» است

طبق مشاهدات آمریکا، روسیه به دنبال جذب «بیش از ۶۰،۰۰۰ سرباز» است

دکمه بازگشت به بالا