حمله با گازهای سمی و شیمیایی به خوابگاه دختران دانشگاه بروجرد رسید

حمله با گازهای سمی و شیمیایی به خوابگاه دختران دانشگاه بروجرد رسید

حمله با گازهای سمی و شیمیایی به خوابگاه دختران دانشگاه بروجرد رسید

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!