جاستین ترودو در جمع ایرانیان در اتاوا گفت کانادا دیگر هرگز بهشتی برای قاتلان و سرکوبگران وابسته به رژیم دهشتناک ایران نخو

جاستین ترودو در جمع ایرانیان در اتاوا گفت کانادا دیگر هرگز بهشتی برای قاتلان و سرکوبگران وابسته به رژیم دهشتناک ایران نخو

جاستین ترودو در جمع ایرانیان در اتاوا گفت کانادا دیگر هرگز بهشتی برای قاتلان و سرکوبگران وابسته به رژیم دهشتناک ایران نخو

دکمه بازگشت به بالا