کاخ سفید در حال مذاکره با ایلان ماسک برای راه اندازی استارلینک در ایران است

کاخ سفید در حال مذاکره با ایلان ماسک برای راه اندازی استارلینک در ایران است

کاخ سفید در حال مذاکره با ایلان ماسک برای راه اندازی استارلینک در ایران است

دکمه بازگشت به بالا