خروج سرمایه از بورس در پنجمی روز متوالی / قیمت دلار فعلا به مرز ۴۴ هزار تومان برگشت

خروج سرمایه از بورس در پنجمی روز متوالی / قیمت دلار فعلا به مرز ۴۴ هزار تومان برگشت

خروج سرمایه از بورس در پنجمی روز متوالی / قیمت دلار فعلا به مرز ۴۴ هزار تومان برگشت

دکمه بازگشت به بالا