دادگاه لاهه: آمریکا پیمان مودت با ایران را که در زمان محمدرضا شاه امضاء شده، نقض کرده است

دادگاه لاهه: آمریکا پیمان مودت با ایران را که در زمان محمدرضا شاه امضاء شده، نقض کرده است

دادگاه لاهه: آمریکا پیمان مودت با ایران را که در زمان محمدرضا شاه امضاء شده، نقض کرده است

دکمه بازگشت به بالا