ایرانجدیدترین اخبار

۱۶ آذر روز دانشجو: دانشجویان دانشگاه‌های ایران در سومین روز اعتصابات تجمع، تحصن و اعتراض کردند

در سومین روز اعتصابات، دانشگاه‌های مختلف ایران صحنه تظاهرات و اعتراضات دانشجویی بود

۱۶ آذر روز دانشجو: دانشجویان دانشگاه‌های ایران در سومین روز اعتصابات تجمع، تحصن و اعتراض کردند

در سومین روز اعتصابات، دانشجویان دانشگاه های ایران از تهران گرفته تا مشهد و اصفهان دست به تظاهرات و اعتراض زدند.

در همین حال نیروهای امنیتی با گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت بال سعی در مقابله با دانشجویان معترض را داشتند، اما موفق به سرکوب آنها نشدند.

تهران

در تهران دانشگاه های بزرگی مانند امیرکبیر، شهید بهشتی، تهران، خواجه نصیر و علامه طباطبایی شاهد اعتراضات دانشجویی بودند.

این دانشجویان با شعارهای ضد حکومتی به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

دانشجویان شهید بهشتی با مقامت و تهدید حراست دانشگاه مواجه شدند.

در دانشگاه سوره نیز نیروهای حراست از تجمع دانشجویان جلوگیری کردند و با بستن در مانع از ورود و خروج دانشجویان شدند. بطوریکه تعدادی از دانشجویان مدتی در این دانشگاه محصور ماندند.

اعتراضات و اعتصابات دانشجویان پردیس دانشگاه تهران نیز با حمله نیروهای امنیتی و حراست لباس شخصی به خشونت گرایید.

دانشگاه خواجه نصیر نیز امروز شاهد اعتراضات دانشجویانی بود که با شعار «دانشجوی آزاده، راهت ادامه دارد» اعتراضات شان را بیان کردند.

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد نیز امروز شاهد اعتراضات و اعتصابات دانشجویی بود.

مشهد

دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد امروز دست به اعتراض و اعتصاب زدند و البته با مقاومت نیروهای حراست این دانشگاه مواجه شدند.

اصفهان

در اصفهان دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان ضمن تعطیلی کلاس های درس نسبت به سرکوب و بازداشت دانشجویان اعتراض کردند.

پیام علی یونسی و امیرحسین مرادی به دانشجویان

امروز همچنین علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی دانشگاه صنعتی شریف با انتشار پیامی از خیزش مردم حمایت کردند و نوشتند: ما شراره‌های خورشید آزادی را که در دل تاریک‌ترین شب وطن عزم طلوع کرده است، از پشت دیوارهای سنگی زندان اوین می‌بینیم

طی روزهای گذشته دانشگاه های ایران شاهد حضور مقامات دولتی ایران و واکنش منفی دانشجویان به آنها نیز بود.

۱۶ آذر روز دانشجو: تجمع، تحصن و اعتراض دانشجویان دانشگاه‌های ایران درسومین روز اعتصابات  ۱۶ آذر روز دانشجو: تجمع، تحصن و اعتراض دانشجویان دانشگاه‌های ایران 

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا