آلبرتاانتاریوبریتیش کلمبیاپرنس ادوارد آیلندجدیدترین اخباردولت فدرالسسکچوانقلمروهای شمال غربکاناداکِبِکمنیتوبانوناووتنووااسکوشیانیوبرانزویکنیوفاندلند و لابرادوریوکان

طبق نظرسنجی: تأمین غذای خانواده برای نزدیک به ۶۰ درصد از کانادایی ها دشوار است

نزدیک به ۶۰ درصد از کانادایی ها در نظرسنجی آماری موسسه انگِس رید گفتند که به سخی می توانند مواد غذایی خانواده خود را تأمین کنند 

تأمین غذای خانواده برای نزدیک به ۶۰ درصد از کانادایی ها دشوار است : طبق نظرسنجی

یک نظرسنجی آماری جدید پی برد که نزدیک به ۶۰ درصد از کانادایی ها به سختی می توانند مواد غذایی کافی برای خانواده خود تأمین کنند. تأمین غذای خانواده برای نزدیک به ۶۰ درصد از کانادایی ها دشوار است : طبق نظرسنجی

نظرسنجی آماری موسسه انگِس رید (Angus Reid Institute) که روز جمعه منتشر شد نشان می دهد که ۵۷ درصد از کانادایی ها اخیرا به سختی می توانند غذای خانواده خود را تأمین کنند که این رقم ۳۶ درصد نسبت به نتیجه نظرسنجی مشابه در ۲۰۱۹ افزایش یافته است.

گزارش موسسه رید اشاره می کند که نرخ تورم یکی از عوامل اثرگذار در افزایش این رقم است چرا که کانادایی ها در حال مواجهه با بالاترین سطح تورم در ۳۰ سال گذشته هستند.

تأمین غذای خانواده برای نزدیک به 60 درصد از کانادایی ها دشوار است : طبق نظرسنجی
تأمین غذای خانواده برای نزدیک به ۶۰ درصد از کانادایی ها دشوار است : طبق نظرسنجی

داده های منتشر شده توسط سازمان آمار کانادا در روز چهارشنبه نشان داد که اقلامی مانند روغن پخت و پز (۴۱.۴ درصد) و شکر سفید (۲۱.۶ درصد) در فاصله دسامبر ۲۰۲۰ تا دسامبر ۲۰۲۱ شاهد جهش قیمت قابل ملاحظه‌ای بوده اند.

موسسه انگِس رید علاوه بر این «شاخص استرس اقتصادی (ESI)» که نگرانی های ناشی از بدهی، هزینه های تأمین مسکن، هزینه های مواد غذایی خانوار، وضعیت مالی شرکت کننده در نظرسنجی در مقایسه با سال قبل و وضعیت مالی مورد انتظار او برای سال آینده را ترکیب می کند را نیز محاسبه کرده است؛ شرکت کنندگان در این نظرسنجی را به چهار گروه تقسیم می شوند: در حال پیشرفت، دارای تمکن مالی، وضع مالی نامساعد، و دچار مشکل مالی.

موسسه انگِس رید با استفاده از شاخص استرس اقتصادی (ESI) دریافت که یک بخش عظیم ۹۸ درصدی از کسانی که دچار مشکل مالی هستند تأمین غذای خانواده خود را دشوار می دانند. 

نظرسنجی می گوید که «برای گروه در حال پیشرفت هزینه مواد غذایی قابل مدیریت است، یا موضوعی نیست که قبل از خرید به آن فکر کنند.» «برای گروهی که وضع مالی نامساعد دارند یا دچار مشکل مالی هستند تأمین مواد غذایی می تواند یک چالش اساسی باشد.» 

افراد گروه دچار مشکل مالی در مورد ثروت آینده خود نیز چندان خوشبین نیستند، به طوری که تنها ۸ درصد اشاره کردند که انتظار دارند که در همین مقطع زمانی از سال آینده در وضعیت مالی بهتری باشند.

در کل ۲۷ درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی در گروه افراد دچار مشکل مالی قرار گرفتند و در مقابل ۲۴ درصد در هر یک از گروه های در حال پیشرفت و دارای تمکن مالی طبقه بندی شدند و ۲۵ درصد نیز در گروه وضع مالی نامساعد قرار گرفتند.

نظرستجی متذکر می شود که در نیوفاندلند و لابرادور که تقریبا نیمی از مردم (۴۵%) در گروه دچار مشکل مالی طبقه بندی می شوند، بسیاری از مردم شغلی ندارند.» «نرخ بیکاری این استان در ماه دسامبر تقریبا دو برابر میانگین کل کشور بود و تولید نفت نیز در سال گذشته علیرغم بهبود قیمت حامل های انرژی کاهش یافته است.»

از طرف دیگر استان کبک دارای بالاترین نسبت از ساکنین بود که در گروه در حال پیشرفت (۳۳ درصد) طبقه بندی می شوند و تعداد کمی در گروه دچار مشکل مالی (۱۹ درصد) قرار گرفتند.

نظرسنجی موسسه رید علاوه بر این پی برد که ۳۹ درصد از کانادایی ها معتقدند که جایگاه مالی آنها نسبت به سال گذشته ضعیف تر شده است که در طول  ۱۳ سال ردیابی وضعیت مالی مردم کانادا توسط موسسه انگِس رید این رقم نشان دهنده بالاترین تعداد کانادایی هاست که وضعیت مالی خود را بدتر از سال گذشته توصیف می کنند.

به طور کلی مردم در آلبرتا (۴۹ درصد)، سسکچوان (۴۷ درصد) و نیوفاندلند و لابرادور (۴۷ درصد) بیشتر احتمال داشت که وضعیت مالی خود را بدتر از سال گذشته توصیف کنند. تأمین غذای خانواده برای نزدیک به ۶۰ درصد از کانادایی ها دشوار است : طبق نظرسنجی    هزینه های کانادا سطح زندگی هزینه های کانادا   سطح زندگی هزینه های کانادا  سطح زندگی   هزینه های کانادا سطح زندگی

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا