ایرانجدیدترین اخبار

سعید خطیب‌زاده: نمی‌توانیم درد و رنج مردم لبنان را تحمل کنیم؛ طالبان بخشی از آینده افغانستان است

سخنگوی امور خارجه ایران: نمی‌توانیم درد و رنج مردم لبنان را تحمل کنیم: طالبان بخشی از آینده افغانستان است

سعید خطیب‌زاده: نمی‌توانیم درد و رنج مردم لبنان را تحمل کنیم؛ طالبان بخشی از آینده افغانستان است

به دنبال واکنش‌های سیاست‌مداران لبنانی مبنی بر ارسال سوخت از ایران به این کشور، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی امور خارجه ایران، در نشست خبری روز دوشنبه گفت ما نمی‌توانیم درد و رنج مردم پر غرور و ثروتمند لبنان را تحمل کنیم.

سعید خطیب‌زاده در ادامه سخنان خود مدعی شد که علاوه‌بر محموله‌های ارسال شده، به هر میزان و هر مقدار سوختی که دولت لبنان بخواهد در اختیار این کشور قرار می‌دهیم. 

به گفته سخنگوی امور خارجه ایران، تجارت عادی در حوزه انرژی تصمیم حاکمیتی و مرسوم است و اگر دوستان جمهوری اسلامی در لبنان به سوخت نیاز داشته باشند، برای آنها ارسال خواهیم کرد.

سعید خطیب‌زاده: طالبان بخشی از آینده افغانستان است

محمد رسول‌اف، کارگردان ایرانی در واکنش به سخنان سعید خطیب‌زاده در حساب توییتر خود نوشت: «نمی‌توانید درد و رنج برنامه‌ریزی شده علیه مردم لبنان را ببینید اما علیه مردم ایران درد و رنج و مرگ را سازماندهی می‌کنید.» سعید خطیب‌زاده: نمی‌توانیم درد و رنج مردم لبنان را تحمل کنیم؛ طالبان بخشی از آینده افغانستان است

سعید خطیب‌زاده در نشست خود به تحولات افغانستان نیز اشاره کرد و طالبان را بخشی از آینده افغانستان خواند و گفت موضع‌گیری تهران نسبت به افغانستان براساس واقعیت‌هاست نه براساس برخی زدوبندهایی که برخی پشت درهای بسته انجام می‌دهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بر تشکیل دولتی فراگیر با رعایت حقوق تمامی مردم افغانستان و با در نظر گرفتن ترکیب قومی آن و خواسته مردم افغانستان تاکید کرد.

سخنگوی امور خارجه ایران: نمی‌توانیم درد و رنج مردم لبنان را تحمل کنیم: طالبان بخشی از آینده افغانستان است به دنبال واکنش‌های سیاست‌مداران لبنانی مبنی بر ارسال سوخت از ایران به این کشور، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی امور خارجه ایران، در نشست خبری روز دوشنبه گفت ما نمی‌توانیم درد و رنج مردم پر غرور و ثروتمند لبنان را تحمل کنیم. سعید خطیب‌زاده در ادامه سخنان خود مدعی شد که علاوه‌بر محموله‌های ارسال شده، به هر میزان و هر مقدار سوختی که دولت لبنان بخواهد در اختیار این کشور قرار می‌دهیم. به گفته سخنگوی امور خارجه ایران، تجارت عادی در حوزه انرژی تصمیم حاکمیتی و مرسوم است و اگر دوستان جمهوری اسلامی در لبنان به سوخت نیاز داشته باشند، برای آنها ارسال خواهیم کرد. محمد رسول‌اف، کارگردان ایرانی در واکنش به سخنان سعید خطیب‌زاده در حساب توییتر خود نوشت: «نمی‌توانید درد و رنج برنامه‌ریزی شده علیه مردم لبنان را ببینید اما علیه مردم ایران درد و رنج و مرگ را سازماندهی می‌کنید.»  سعید خطیب‌زاده در نشست خود به تحولات افغانستان نیز اشاره کرد و طالبان را بخشی از آینده افغانستان خواند و گفت موضع‌گیری تهران نسبت به افغانستان براساس واقعیت‌هاست نه براساس برخی زدوبندهایی که برخی پشت درهای بسته انجام می‌دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بر تشکیل دولتی فراگیر با رعایت حقوق تمامی مردم افغانستان و با در نظر گرفتن ترکیب قومی آن و خواسته مردم افغانستان تاکید کرد.

سخنگوی امور خارجه ایران: نمی‌توانیم درد و رنج مردم لبنان را تحمل کنیم: طالبان بخشی از آینده افغانستان است به دنبال واکنش‌های سیاست‌مداران لبنانی مبنی بر ارسال سوخت از ایران به این کشور، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی امور خارجه ایران، در نشست خبری روز دوشنبه گفت ما نمی‌توانیم درد و رنج مردم پر غرور و ثروتمند لبنان را تحمل کنیم. سعید خطیب‌زاده در ادامه سخنان خود مدعی شد که علاوه‌بر محموله‌های ارسال شده، به هر میزان و هر مقدار سوختی که دولت لبنان بخواهد در اختیار این کشور قرار می‌دهیم. به گفته سخنگوی امور خارجه ایران، تجارت عادی در حوزه انرژی تصمیم حاکمیتی و مرسوم است و اگر دوستان جمهوری اسلامی در لبنان به سوخت نیاز داشته باشند، برای آنها ارسال خواهیم کرد. محمد رسول‌اف، کارگردان ایرانی در واکنش به سخنان سعید خطیب‌زاده در حساب توییتر خود نوشت: «نمی‌توانید درد و رنج برنامه‌ریزی شده علیه مردم لبنان را ببینید اما علیه مردم ایران درد و رنج و مرگ را سازماندهی می‌کنید.» سعید خطیب‌زاده در نشست خود به تحولات افغانستان نیز اشاره کرد و طالبان را بخشی از آینده افغانستان خواند و گفت موضع‌گیری تهران نسبت به افغانستان براساس واقعیت‌هاست نه براساس برخی زدوبندهایی که برخی پشت درهای بسته انجام می‌دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بر تشکیل دولتی فراگیر با رعایت حقوق تمامی مردم افغانستان و با در نظر گرفتن ترکیب قومی آن و خواسته مردم افغانستان تاکید کرد.

سخنگوی امور خارجه ایران: نمی‌توانیم درد و رنج مردم لبنان را تحمل کنیم: طالبان بخشی از آینده افغانستان است به دنبال واکنش‌های سیاست‌مداران لبنانی مبنی بر ارسال سوخت از ایران به این کشور، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی امور خارجه ایران، در نشست خبری روز دوشنبه گفت ما نمی‌توانیم درد و رنج مردم پر غرور و ثروتمند لبنان را تحمل کنیم. سعید خطیب‌زاده در ادامه سخنان خود مدعی شد که علاوه‌بر محموله‌های ارسال شده، به هر میزان و هر مقدار سوختی که دولت لبنان بخواهد در اختیار این کشور قرار می‌دهیمبه گفته سخنگوی امور خارجه ایران، تجارت عادی در حوزه انرژی تصمیم حاکمیتی و مرسوم است و اگر دوستان جمهوری اسلامی در لبنان به سوخت نیاز داشته باشند، برای آنها ارسال خواهیم کرد. محمد رسول‌اف، کارگردان ایرانی در واکنش به سخنان سعید خطیب‌زاده در حساب توییتر خود نوشت: «نمی‌توانید درد و رنج برنامه‌ریزی شده علیه مردم لبنان را ببینید اما علیه مردم ایران درد و رنج و مرگ را سازماندهی می‌کنید.» سعید خطیب‌زاده در نشست خود به تحولات افغانستان نیز اشاره کرد و طالبان را بخشی از آینده افغانستان خواند و گفت موضع‌گیری تهران نسبت به افغانستان براساس واقعیت‌هاست نه براساس برخی زدوبندهایی که برخی پشت درهای بسته انجام می‌دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بر تشکیل دولتی فراگیر با رعایت حقوق تمامی مردم افغانستان و با در نظر گرفتن ترکیب قومی آن و خواسته مردم افغانستان تاکید کرد.

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!